Angst – en folkesygdom

14 august 2019 Astrid Pedersen
Angst - en folkesygdom

Angst lidelser er mere udbredte i den danske befolkning, end man måske umiddelbart skulle tro. Det skønnes, at hver femte dansker på et eller andet tidspunkt i løbet af vedkommendes liv stifter bekendtskab med angst i den ene eller den anden form. Da angst kommer i mange varierende afskygninger, er det ikke alle, som rammes lige hårdt, eller for den sags skyld permanent. For den person, som rammes af angst i en svær grad, vil dette kunne få alvorlige konsekvenser for det mentale velbefindende. Som lidelse kan angst nemlig være temmelig invaliderende – især hvis den får lov at udvikle sig uden behandling.

Hvorfor får nogle mennesker angst?

Der findes ikke noget entydigt svar på spørgsmålet om hvorfor nogle mennesker udvikler en angst lidelse, mens andre ikke gør. En kombination af genetiske dispositioner samt miljømæssige påvirkninger og traumatiserende oplevelser kan udgøre en del af forklaringen, men angst lidelser er som regel så individuelt baserede, at det nærmest er umuligt at sige noget generelt desangående.

Af samme grund er det også vigtigt, at man som angst patient får en behandling, som er tilrettelagt direkte til eens individuelle og unikke lidelse – og ikke blot lader sig spise af med standardiseret medicin. Visse former for psykofarmaka kan lægge en dæmper på angst symptomerne, men den mest effektive behandling foregår via bevidstgørelse og terapi.

En dygtig terapeut med speciale inden for angst lidelser vil kunne hjælpe dig med at forstå og håndtere din angst, uanset om du lider af en enkeltfobi, PTSD (Post Traumatic Stress Disorder), OCD (Obsessive Compulsive Disorder), panikangst, generaliseret angst, social fobi eller måske en kombination af disse hyppigt forekommende angst typer. Via terapi kan du lære at genkende symptomerne og håndtere dine angst anfald, således at angsten ikke bliver herre over din tilværelse.

Du kan læse mere om angst og angst behandling på angstekspert.dk

Flere nyheder